Sökning: "Sigrid Wangensteen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sigrid Wangensteen.

  1. 1. Newly graduated nurses' perception of competence, critical thinking and research utilization

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Sigrid Wangensteen; Karlstads universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Newly graduated nurses; critical thinking; research utilization; nurse competence; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Sigrid Wangensteen has the recent years been engaged in doctoral studies at Karlstad University in combination with teaching at the bachelor program in nursing at Gjøvik Universtity College.This doctoral thesis is focused on newly graduated nurses, their perception of competence, critical thinking dispositions, research use and their experiences of being a nurse during their first year as a nurse. LÄS MER