Sökning: "Sigrid Hedin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sigrid Hedin.

  1. 1. Åter till släktens mark? : En studie av markåterlämningen i Estlands svenskbygder efter Sovjetunionens sammanbrott

    Författare :Sigrid Hedin; Göran Hoppe; Tommy Book; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Estonia; Estonian Swedes; transition; restitution; land ownership; land use; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi;

    Sammanfattning : During the 1990s land has been reprivatised in Eastern and Central Europe. The focus of this thesis is directed at the restitution process in Estonia, and particularly in the rural north-western part of the country, inhabited by a Swedish speaking minority until 1943-1944. LÄS MER