Sökning: "Signild Åsberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Signild Åsberg.

  1. 1. Outcome of Stroke Prevention Analyses Based on Data from Riks-Stroke and Other Swedish National Registers

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Signild Åsberg; Uppsala universitet.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stroke; Epidemiology; Age groups; Risk factors; Atrial fibrillation; Secondary prevention; Anticoagulants; Antiplatelets; Hemorrhage; Mortality.; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

    Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore variations in stroke prevention and the effect of prevention on outcome. The studies were based on patients registered in the Swedish Stroke Register between 2001 and 2009 and although used to different extents in each paper, additional information was retrieved through linkage to The National Patient Register, the Cause of Death Register, the Prescribed Drug Register and the Total Population Register. LÄS MER