Sökning: "Sick Building Syndrome"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Sick Building Syndrome.

 1. 1. A Sociological Approach to Indoor Environment in Dwellings : Risk factors for Sick Building Syndrome (SBS) and Discomfort

  Författare :Karin Engvall; Dan Norbäck; Eva Sandstedt; Göran Strid; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Indoor environment; Questionnaire; Atopy; Building age; Indoor air quality; Sick building syndrome SBS ; Validation; Dwelling; Energy conservation; Mechanical ventilation; Building dampness; Building reconstruction; Wood heating; Electric heating; Heat pump; Thermal Insulation; Sealing; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; arbets- och miljömedicin; Occupational and Environmental Medicine;

  Sammanfattning : The principal aim was to study selected aspects of indoor environment in dwellings and their association with symptoms compatible with the sick building syndrome (SBS). A validated questionnaire was developed specifically for residential indoor investigations, using sociological principles and test procedures. LÄS MER

 2. 2. Indoor Environment in Dwellings and Sick Building Syndrome (SBS) : Longitudinal Studies

  Författare :Bo Sahlberg; Dan Norbäck; Berndt Stenberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Indoor environment; sick building syndrome SBS ; dwelling; longitudinal cohort study; building dampness; mould; microbial volatile organic compounds MVOC ; biomarkers; asthma; risk factors; Arbets- och miljömedicin; Occupational and Environmental Medicine;

  Sammanfattning : People spend most of their time indoors and mostly in the dwelling. It is therefore important to investigate associations between indoor exposure in dwellings and health. Symptoms that may be related to the indoor environment are sometimes referred to as the "sick building syndrome" (SBS). LÄS MER

 3. 3. The sick buidling syndrome

  Författare :Tyrrell S. Burt; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This investigation consisted of an intervention study of asingle officebuilding. In the first study, already reported, itwas concluded thatmicrobiological and chemical factors wereunlikely to be responsible forsymptoms of sick buildingsyndrome (SBS) in this building. The focus of theinvestigationtherefore narrowed down to the physical factors. LÄS MER

 4. 4. Mönsteranalys av inomhusluft. Undersökning av luftkvaliteten i sjuka hus med flytspackelproblem

  Författare :Carl-Gustaf Bornehag; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; Mönsteranalys; Luftkvalitet; VOC; Enkäter; Kaseinhaltigt flytspackel; Sjuka hus; Inomhusluft; Spackel och kitt; Sick building syndrome;

  Sammanfattning : Den hälsomässiga effekten som rapporteras i samband med sjuka-hus syndromet (SBS), vars orsak är okänd, kan betraktas som ett mönster av icke specifika symptom såsom irritationer i ögon, näsa och mun, upplevelser av torra sletnhinnor och hud, hudrodnad, mental trötthet och upplevelse av svag men ihållande lukt. Aven exponeringar i inomhusluften kan beskrivas som ett mönster av en mängd olika ämnen, exempelvis VOC, partiklar, sporer m. LÄS MER

 5. 5. On building-related causes of the sick building syndrome

  Författare :Lena Lundin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER