Sökning: "Shredders"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Shredders.

 1. 1. Coarse detritus in oligotrophic lake littoral zones : utilization by intervertebrates and contribution to carbon flow

  Författare :Irene Bohman; Jan Herrman; Lars Tranvik; Jan Stenson; Mark O. Gessner; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Shredders; Biodiversity; Ecosystem; Limnology; Nattsländor; Sjöar; Kol; Biologisk nedbrytning; Freshwater ecology; Limnisk ekologi; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen av hur grovt organiskt material, sk grovdetritus, tex löv och makrofytrester, bryts ner i sjöars strandzoner. Motivet bakom intresset för detta är att små näringsfattiga sjöar i skogsrika områden ofta är beroende av tillförsel av energi utifrån och att nedbrytningen av grovdetritus är relativt lite undersökt i sjöar. LÄS MER

 2. 2. Revealing the role of shredders and detritus in open-canopy, intermittent streams

  Författare :Karolina Leberfinger; Jan Herrmann; Manuel A.S. Graça; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Freshwater ecology; Limnisk ekologi; Akvatisk ekologi; Aquatic Ecology;

  Sammanfattning : Many streams run through naturally-unforested, agricultural, and residential landscapes and thus do not have closed riparian canopies. Little is known of food web dynamics and ecosystem function in such open-canopy streams. LÄS MER