Sökning: "Short-lived Climate Pollutants"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Short-lived Climate Pollutants.

 1. 1. Research and reflections on European air pollution policy support models

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Stefan Åström; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Economic perspectives; Decomposition analysis; Policy support modelling; Short-lived Climate Pollutants; Climate metrics; Air pollution; International shipping; Economic methodology; Integrated assessment modelling; Cost-benefit analysis;

  Sammanfattning : European emissions to air of SO2, NOx, PM2.5, NH3 and NMVOC still today cause harm to human health and the environment. These pollutants are associated with the premature death of ~400 000 people annually in the EU (25 000 perished in traffic accidents 2017). Improvements are expected but problems will persist. LÄS MER

 2. 2. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sandra Engstrand; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. LÄS MER