Sökning: "Shoaib Amin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Shoaib Amin.

 1. 1. Characterization and Linearization of Multi-channel RF Power Amplifiers

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Shoaib Amin Amin; KTH.; Högskolan i Gävle.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The demands for high data rates and broadband wireless access require the development of wireless systems that can support wide and multi-band signals. To deploy these signals, new radio frequency (RF) front-ends are required which impose new challenges in terms of power consumption efficiency and sources of distortion e.g., nonlinearity. LÄS MER

 2. 2. Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Shoaib Amin; KTH.; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Världen av idag har omvandlats starkt av framsteg inom trådlos teknik. Framtidens smarta samhalle där samspelet mellan fysiska och virtuella dimensioner i livet är sammanflätade och där mansklig växelverkan mer ofta än inte sker med eller formedlas av maskiner - exempelvis smarta telefoner - kräver allt mer datatrafik. LÄS MER