Sökning: "Shirley Näslund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Shirley Näslund.

  1. 1. Födandets sociala utformning språkliga och kroppsliga praktiker i förlossningsrummet

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :Shirley Näslund; Örebro universitet.; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska språket; Swedish Language; birth work; conversation analysis; membership categorization analysis; connection maneuvres; identity; ritual and body in interaction; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : This thesis explores the social construction of birth by analyzing the interaction between the participants present in the delivery room. The data is drawn from 79 video recordings of birth. Six are unedited research recordings and the remaining 73 were edited for pedagogical, documentary and entertaining purposes. LÄS MER