Sökning: "Shear-induced orientation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Shear-induced orientation.

 1. 1. Transport properties and rheological properties of polymers with special molecular architecture

  Detta är en avhandling från Institutionen för polymerteknologi

  Författare :Homa Yousefi; [2001]
  Nyckelord :Dendritic polymers; Liquid crystalline polymers; Transport properties; Shear-induced orientation; Structure;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Devlopment and relaxation of orientation in liquid crystalline polymers : transport properties of liquid crystalline polymer blends

  Detta är en avhandling från Institutionen för polymerteknologi

  Författare :Göran Wiberg; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis different types of liquid crystallinepolymers have been investigated with respect to build up andrelaxation of orientation. The potential of making new barriermaterials using liquid crystalline polymer blends was alsostudied. LÄS MER