Sökning: "Sharia och livet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sharia och livet.

  1. 1. Sharia och livet : Islamisk retorik om makt, moral och medelvägen (wasatiyya) på al-Jazira

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet

    Författare :Paul Katsivelis; Elie Wardini; Kristina Riegert; Jakob Skovgaard-Petersen; [2016]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jazeera; Qaradawi; takfir; wasatiyya; Sharia and Life; Islam; ethnocentrism; terrorism; colonialism; al-Jazira; al-Qaradawi; takfir; wasatiyya; Sharia och livet; islam; etnocentrism; terrorism; Arabic; arabiska;

    Sammanfattning : Claiming a 40 million viewer population, with 97% of viewers Muslims (www.allied-media.com), Jazeera Satellite Channel (JSC) stands out within the sphere of influence among the Arab world. This thesis will examine whether Islam within JSC programmingis open to progressive ideas that challenge the intellectual and material lives of its adherents. LÄS MER