Sökning: "Shabnam Kharazi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Shabnam Kharazi.

  1. 1. FLT3 receptor in normal and malignant hematopoiesis

    Detta är en avhandling från Lund Stem Cell Center, Faculty of Medicine, LU

    Författare :Shabnam Kharazi; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; FLT3-ITD; FLT3; lineage commitment; acute myeloid leukemia; myeloprolifetaive disease; hematopoietic stem cell;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blod består av flera olika typer av mogna celler som har specialiserat sig på olika uppgifter, till exempel transporterar röda blodkroppar, erytrocyter, syre, medan lymfoida celler, sk B och T-celler är en del av vårt immunförsvar. Alla dessa mogna celler kan bildas från en cell, nämligen den hematopoietiska stamcellen. LÄS MER