Sökning: "Sfi it"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Sfi it.

 1. 1. Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Annika Norlund Shaswar; Lars-Erik Edlund; Ann-Catrine Edlund; Rita Hvistendahl; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish tuition for immigrants; literacy event; literacy practice; New Literacy Studies; sociotextual domain; ethnography; learning; identification; identities; Kurdish; svenska för invandrare; skrifthändelse; skriftpraktik; New Literacy Studies; sociotextuell domän; etnografisk metod; lärande; identifikation; identiteter; kurdiska; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis explores the literacy practices in literacy history, in everyday life and in Swedish tuition for immigrants (sfi) of five Kurdish adults. The study analyses connections and dividing lines between literacy practices of the sociotextual domains of everyday life and literacy practices of the sociotextual domain of sfi. LÄS MER

 2. 2. Svenska för invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jenny Rosén; Sangeeta Bagga-Gupta; Diana Mulinari; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ´Swedish for immigrants; SFI; language education; language policy; categorizations; identity; second language learning; immigrantness; intersectionality; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis and the four independent studies it builds upon is to examine how categorizations and identity positions are constructed and negotiated in the educational program Swedish for immigrants (SFI) both historically and among participants in the program at the beginning of the 21th century. The analytical focus is on the discourses that frame the development of the SFI program with a specific interest in categorizations and identity in relation to gender, language and national belonging. LÄS MER

 3. 3. Svenska för invandrarskap? : Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen Svenska för invandrare

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jenny Rosén; Diana Mulinari; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish for immigrants; SFI; language education; language policy; categorizations; identity; second language learning; immigrantness; intersectionality; Education; Pedagogik; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis and the four independent studies it builds upon is to examine how categorizations and identity positions are constructed and negotiated in the educational program Swedish for immigrants (SFI) both historically and among participants in the program at the beginning of the 21th century. The analytical focus is on the discourses that frame the development of the SFI program with a specific interest in categorizations and identity in relation to gender, language and national belonging. LÄS MER

 4. 4. Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Karin Sandwall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; adult language learning; ecological linguistic perspective; second language learning; Swedish; workplace learning; work placement; Utbildning i svenska för invandrare sfi ;

  Sammanfattning : The overall aim of this work is to explore and problematize adult second language students’ opportunities for interaction and language learning at work placements. The study is designed as four case studies where students enrolled in Sfi – the basic Swedish language programme for adult immigrants – were observed in school and at various work placements. LÄS MER

 5. 5. Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Colliander; Per Andersson; Song Ee Ahn; Annelie Frelin; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; initial literacy education; second language teaching; adult education; situated learning; cultural capital; läraridentitet; grundläggande litteracitetsutbildning; andraspråksundervisning; vuxenutbildning; situerat lärande; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to explore what being and becoming a teacher of Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA) mean. The study, which applies situated learning theory combined with some Bourdieuan concepts as thinking tools, seeks to depict how the professional identity of LESLLA teachers can be understood from their memberships in different communities of practice. LÄS MER