Sökning: "Sexuella övergrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Sexuella övergrepp.

 1. 1. Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp

  Författare :Ninni Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :child sexual abuse; women; working through; agency; resistance; social control; narrative; discourse; gender;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to explore how the phenomenon of working through child sexual abuse can be understood; its historical, discursive and social conditions and relations to gender and other power structures. The main study consists of 30 interviews conducted in 2003-2005 with eight women, 29 to 69 years old, representing three different social classes, all abused in childhood and all but one by their father. LÄS MER

 2. 2. Ett annat flickrum: Kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder

  Författare :Kajsa Widegren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; flickor; barndom; feministisk konst; postmodernism; kvinnliga konstnärer; sexuella övergrepp; sexuell agens; materialitet; diskursanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Abstract Avhandlingens utgår från två grundantaganden: att barndomen konstrueras genom olika typer av meningsskapande processer och att bildkonst har en lång tradition av att bidra till detta. Avhandlingen undersöker tre svenska, samtida konstnärskap och de sätt som deras bildkonst har förhållit sig till olika diskurser om kön, ålder och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Författare :Lisbet Engh; Ulla-Britt Eriksson; Carl-Gustaf Bornehag; Ina Borup; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; Emotions; Foster Care; Public Health; Pupils; School Nurse; Sweden; Skolsköterska; Elevhälsan; Hälsosamtal; Hälsa; Psykisk ohälsa; Livsstil; Barnmisshandel; Sexuella övergrepp; Familjehemsplacerade barn; Barnets rättigheter; Skolanknytning; Skolmisslyckande; Fokusgruppsintervju; Populationsstudie; Grounded Theory; Tematisk analys; Emotioner; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Since children are a vulnerable group, the society has a special responsibility to protect them. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits and thereby gains knowledge of their health and living conditions. LÄS MER

 4. 4. Girls on the Verge of Exploding? : Voices on Sexual Abuse, Agency and Sexuality at a Youth Detention Home

  Författare :Carolina Överlien; Karin Aronsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sexual abuse; youth detention home; agency; sexuality; institutional care; narrative; Socialt arbete; Sverige; behandling; sexuella övergrepp; sexualitet; flickor; unga kvinnor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The present thesis investigates the dilemmas and difficulties the staff at a youth detention home encounter and struggle with when working with young women who are understood to be victims of sexual abuse. At the center of attention is talk about the problems of talking about sexual abuse and other difficult experiences. LÄS MER

 5. 5. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Författare :Ulrika Andersson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; criminal proceedings; criminal law; gender; criminal justice; rape; sexual offences; discourse analysis; body; sexuality; straffrätt;

  Sammanfattning : The criminal justice system in modern western democracies is built on the rights of the one who is being accused of a crime, the subject of criminal responsibility, in relation to the repressive power held by the state. The entire system rests upon rules and principles, aiming at ensuring the rule of law as far as this subject is concerned. LÄS MER