Sökning: "Severinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Severinsson.

 1. 1. Moderna kvinnor : Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933

  Författare :Emma Severinsson; Forskarskolan i historia; []
  Nyckelord :Moderna kvinnor; 1920-tal; femininitet; genushistoria; svenskhet; populärkultur; veckopress;

  Sammanfattning : De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och det moderna samhällets utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Experimental studies on ErbB targeted therapy in malignant melanoma

  Författare :Emelie Severinsson; Thomas Walz; Anna-Lotta Hallbeck; Olle Stål; Olle Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Malignant melanoma has one of the fastest increasing incidences among the different types of cancer in the Western world. This raise can partly be ascribed to the change in sun habits that has taken place during the last decades, since the major external risk factor for melanoma is exposure to ultraviolet radiation. LÄS MER

 3. 3. Regulation of the intracellular transport of class I transplantation antigens

  Författare :Liv Severinsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samarbete = Samverkan? : En fallstudie av AIMday vid Uppsala universitet

  Författare :Kristofer Severinsson; Marcus Lindahl; Enrico Baraldi; Ulla Eriksson-Zetterquist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :university-industry interaction; academic engagement; translation; boundary objects; material infrastructures; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : As society's main producers of knowledge, universities have been entitled a key role for innovation and economic growth. In most OECD countries, universities have adopted a linear technology transfer model through which intellectual products in the form of patents, licenses and new businesses, are transferred from academic research to industry. LÄS MER

 5. 5. Unga i normalitetens gränsland : Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Författare :Susanne Severinsson; Elisabet Cedersund; Maria Simonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER