Sökning: "Seth Valentin Almqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Seth Valentin Almqvist.

  1. 1. Om klumpfot. Akademisk afhandling, med vidterfarna Medicinska Fakultetens i Upsala tillstånd

    Författare :Fredric Sundevall; Seth Valentin Almqvist; Fredric Sundevall; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Clubfoot; Klumpfot;

    Sammanfattning : .... LÄS MER