Sökning: "Services Directive"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Services Directive.

 1. 1. The EU Services Directive – Law or Simply Policy?

  Författare :Maria Wiberg; Jane Reichel; Antonina Bakardjieva Engelbrekt; Ulla Neergaard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Services Directive; free movement of services; internal market; regulatory autonomy; new governance;

  Sammanfattning : The balance between the regulatory autonomy of the Member State of the European Union and the requirements of harmonisation as set out in the EU Services Directive (2006/123/EC) is the subject of this work. The overall effects of the free movement of services on national regulatory autonomy as prescribed by the Services Directive is to a great degree dependent upon whether this directive is perceived of as a traditional directive or instead, as a governance instrument to control and steer the actions of the Member States. LÄS MER

 2. 2. Financial Activities in European VAT - A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities

  Författare :Oskar Henkow; Institutionen för handelsrätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Directive; consumption taxation; indirect taxation; EC law; European Union; banking; financial activities; VAT; Financial services; value added tax; European VAT; Industrial and commercial law; Associationsrätt; handelsrätt;

  Sammanfattning : Value added tax (VAT) is a key part of the fiscal revenue of many countries. Yet this broad-based tax on consumer spending exempts financial services. This seems puzzling to many, particularly given the significance of that sector and the size of its value-added in today's world economy. LÄS MER

 3. 3. Political Representation in the European Union : A Multi-Channel Approach

  Författare :Moa Mårtensson; Christer Karlsson; Sverker Gustavsson; Torsten Svensson; Hans Agné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political representation; EU; multi-channel approach; European Parliament; Council of Ministers; interest representation; linkage; Services Directive; social-network analysis; coordination; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The European Union (EU) is the most far-reaching attempt yet undertaken to institutionalize democratic policy-making beyond the nation-state. To what extent, and in what ways, do various channels of representation contribute towards the realization of this aim? This dissertation takes stock of current research on the EU’s system of representation, and seeks to expand its agenda so that this central question can be properly addressed. LÄS MER

 4. 4. Law in Integrated and Adaptive Governance of Freshwaters : A Study of the Swedish Implementation of the EU Water Framework Directive

  Författare :Johanna Söderasp; Christina Allard; Carina Lundmark; Maria Pettersson; David Langlet; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; water framework directive; integrated; adaptive governance; adaptive management; law; environmental law; freshwater; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Water is essential for sustaining life and providing ecosystem services for different human needs. In 2000, the European Union Water Framework Directive (WFD) was adopted against the background of increasing pressure on the waters of Europe. LÄS MER

 5. 5. Suveränitetserosion? : Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

  Författare :Jaan Paju; Ulf Bernitz; Eva Edwardsson; Ulla Neergaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; EU Law; Social Security; Free Movement of Workers; Free Movement of Persons; Free Movement of Services; Internal Market; the Charter of Fundamental Rights; Union Citizenship; Regulation 3 58; Regulation 1408 71; Regulation 883 2004; Regulation 1612 68; Regulation 492 2011; Directive 2004 38; social trygghet; europeisk integrationsrätt; migrerande arbetstagare; inre marknaden; unionsmedborgarskap; rättighetsstadgan; tolkningsmetoder; förordning 882 2004; förordning 1408 71; förordning 3 58; European Law; europeisk integrationsrätt;

  Sammanfattning : Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer är om den fortsatta utvecklingen ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.Medlemsstaternasnationella sociala trygghetssystem är inte, och kan inte vara, opåverkade i ett unionsrättsligt sammanhang. LÄS MER