Sökning: "Service Innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 160 avhandlingar innehållade orden Service Innovation.

 1. 1. Innovation and Employment in Services The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Nählinder; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge Intensive Business Services; KIBS; Innovation; Employment Effects; Job Creation; Job Destruction; Product Innovation; Process Innovation; Organisational Innovation; Technological Innovation; Service Innovation; Services; Customisation; Innovation Survey; Community Innovation Survey; Sweden; Innovationsspridning; Kunskapsföretag; Arbetsmarknad; Organisationsutveckling; Kunskapsöverföring; Anställning; Innovation; Produktutveckling; Sverige; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : This is a study of innovation in Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and the impact innovation has on employment. The thesis relies on theories within the fields of "innovation in services", in particular KIBS, and "innovation and employment", taking as its point of departure the taxonomy of product and process innovation. LÄS MER

 2. 2. Open Service Innovation in Industrial Networks

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Per Myhrén; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Open Innovation; Service Innovation; Open Service Innovation; Radical Innovation; Incremental Innovation; Role Constellations; Innovator Actors; Innovation Roles; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Constant development of new technologies in a rapidly changing and globalized world decreases product life cycles. Time-to-market is crucial for commercial success. This development requires resources to create new knowledge and skills within organizations and together in networks with other firms. LÄS MER

 3. 3. Service Design : a conceptualization of an emerging practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Katarina Wetter Edman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; service design; design practice; design management; user involvement; service marketing management; Service-Dominant logic; service-dominant logic; tjänstedesign; designpraktik; användarinvolvering; Service;

  Sammanfattning : Tjänstedesign, är till sin natur tvärvetenskaplig med rötter både inom design och servicemanagement/marketing tradition. Tidigare designforskning har främst baserats på vad entjänstedesigner gör och relaterar i liten grad till det mer etablerade service marketing/managementområdet. LÄS MER

 4. 4. Increasing innovation capability of product-service systems through collaborative networks

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johanna Wallin; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development; Value; Innovation network; Collaboration; Innovation Capability; Measuring innovation; Product-Service System;

  Sammanfattning : Many manufacturing industries are undergoing a transition from manufacturing of products towards integrating more services into the traditional product concepts and provide product-service systems (PSS). Development of PSS changes the focus from the product to the functionality of the product; hence it can be referred to as functional product development. LÄS MER

 5. 5. How Service Ideas Are Implemented Ways of Framing and Addressing Service Transformation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tim Overkamp; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; service transformation; service implementation; service innovation; design; service logic; value co-creation; industrial service design;

  Sammanfattning : As a field in practice and academia, service design is moving out of its formative phase. In service design research, the realisation of service transformation from idea to service practice and the ways that design(ers) can contribute to this process are topics that are not well understood yet. LÄS MER