Sökning: "Serena Cinque"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Serena Cinque.

  1. 1. I vargens spår. Myndigheters handlingsutrymme i förvaltningen av varg

    Författare :Serena Cinque; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER