Sökning: "Serder"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Serder.

  1. 1. Möten med PISA : kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap

    Författare :Margareta Serder; Malmö högskola; []
    Nyckelord :kunskapskontroll; kunskapsprov; naturvetenskap; PISA; science education; test questions; collaborative work; sociocultural theory; scientific literacy; dialogicality; monologism; sociomaterial; epistemology;

    Sammanfattning : This thesis explores the standardized assessment of students’ scientific literacy by studying test items, frameworks and result reports from the international comparative study Programme for International Student Assessment, PISA. My research concerns the negative trend observed for Swedish students’ results in science reported in international comparisons since 2000. LÄS MER