Sökning: "Semiconductor doping"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden Semiconductor doping.

 1. 1. Doping of Semiconductor Nanowires

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jesper Wallentin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metal-organic vapour phase epitaxy; III-V semiconductor materials; nanowires; doping; solar cells; F:2013:Wallentin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi människor konsumerar en ständigt ökande mängd elektrisk energi, som till största delen produceras av ändligt tillgängliga material som kol, gas, olja och uran. Elproduktionen har många skadliga bieffekter, som till exempel utsläpp av växthusgasen koldioxid vid förbränning av kol, gas och olja. LÄS MER

 2. 2. Carrier dynamics in semiconductor quantum dots

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jörg Siegert; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum dots; photoluminescence; time-resolved; spectroscopy; semiconductor; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Optics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Optik;

  Sammanfattning : This thesis presents results of time-resolved photoluminescence experiments conducted on several different self-assembled InGaAs/GaAs and InAs/GaAs semiconductor quantum dot (QD) structures. Depending on the application in mind, different structural, electronic or optical properties have a different weight of importance. LÄS MER

 3. 3. Scanning capacitance microscopy for semiconductor characterisation

  Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

  Författare :Olle Bowallius; KTH.; [2001]
  Nyckelord :SCM; SSRM; InP; Si; Buried heterostructure laser; Doping; Regrowth; Capacitance; P-n junction;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Optical Properties of Low Dimensional Semiconductor Materials

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Tiantian Han; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Semiconductor; Low dimensional; optics; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : This dissertation presents a serial study on optical properties of different semiconductor materials. Three main types of studies are addressed: The role of doping levels of N and Al atoms in the room-temperature photoluminescence (PL) of 4H-SiC films for optoelectronic applications; the use of a basic Monte Carlo method combined with probability calculations of the time-dependent Schroedinger equation to manifest multi-photon absorption and emission of II-VI compound quantum dots (QDs) for bioimaging; a theoretical quantum chemistry approach to study of structure and optical properties of InGaAsN and GaAs clusters for laser technology applications. LÄS MER

 5. 5. Growth and optical properties of III-V semiconductor nanowires: : Studies relevant for solar cells

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Vilgaile Dagyte; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-08]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanowire; semiconductor; Photovoltaics; Epitaxy; Optoelectronics; GaAs; GaInP; Fysicumarkivet A:2018:Dagyté;

  Sammanfattning : This thesis deals with epitaxial growth and optical properties of semiconductor nanowires with implications and insights about materials for solar cells. The chapters leading up to the papers give a broader background and an introduction to the field and include nanowires and their synthesis, semiconductor properties, solar cell operational principles, light interaction with a nanowire array, and optical characterization of such arrays. LÄS MER