Sökning: "Secreted aspartic proteases"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Secreted aspartic proteases.

 1. 1. Interaction Studies of Secreted Aspartic Proteases (Saps) from Candida albicans Application for Drug Discovery

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dan Backman; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; SPR Biosensor; Secreted aspartic proteases; Candida albicans; interaction kinetics; drug discovery; protease inhibitor; Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : This thesis is focused on enzymatic studies of the secreted aspartic proteases (Saps) from Candida albicans as a tool for discovery of anti-candida drugs. C. albicans causes infections in a number of different locations, which differ widely in the protein substrates available and pH. Since C. LÄS MER

 2. 2. Identification of Virulence Factors in Nematode-Trapping Fungi - Insights from Genomics, Transcriptomics and Proteomics

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Karl-Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; comparative genomics; comparative transcriptomics; proteomics; virulence factors; parasitism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nematod-fångande svampar är en grupp av filamentösa svampar som lever i jorden. De kan som deras namn antyder fånga och infektera nematoder. Varför är det då viktigt att studera dessa svampar? Svaret är just nematoder. Nematoder, även kända som rundmaskar, kan infektera både människor, djur och växter. LÄS MER