Sökning: "Second-hand kläder"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Second-hand kläder.

 1. 1. Reuse-based Reverse Value Chain for Sustainable Apparel Industry

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Manoj Kumar Paras; Anca Draghici; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reverse value chain; Reuse; Value creation; Apparel industry; Second hand clothing; Omvänd värdekedja; Återanvändning; Värdetillverkning; Klädindustri; Second-hand kläder; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ;

  Sammanfattning : The reverse value chain is a concept that maximizes the utility of a product after end-of-life or end-of-use. Its main components are reuse, repair, up-cycling and down-cycling. This thesis has investigated the business of apparel ‘reuse’ to develop a reuse-based reverse value chain model for apparel industry. LÄS MER

 2. 2. Nödvändighetens pris - Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Torbjörn Hjort; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social välfärd; Sociala problem; consumption; poverty; consumer society; market society; social exclusion; marginalisation; child poverty; social assistance; unemployment; national insurance; Social problems and welfare; socialförsäkring; Social structures; Sociala strukturer;

  Sammanfattning : The object of this thesis has been to study the relationship between consumption and economic scarcity from a theoretical perspective. I have used families with children as an empirical example to illustrate the theoretical framework. LÄS MER