Sökning: "Seals Numismatics"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Seals Numismatics.

  1. 1. Dissertatio historica de ecclesia Tevtonica et templo S:tae Gertrvdis Stockholmiensi, qvam venia ampl. ord. phil. præside mag. Erico M. Fant ... pvblico svbmittit examini Ioan. Ant. Avg. Lüdeke, Stockholmiensis. In avdit. Gvst. mai. d. VIII. Ivl. MDCCLXXXXI. Horis a. m. solitis

    Detta är en avhandling från Vpsaliae, impress. litt. vidvae direct. Ioan. Edman

    Författare :Eric Michael Fant; Uppsala universitet.; [1791]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Seals Numismatics ; Maps; Kartor; Sigill;

    Sammanfattning : .... LÄS MER