Sökning: "Schottky rectifieer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Schottky rectifieer.

  1. 1. Junction barrier schottky rectifiers in silicon carbide

    Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

    Författare :Fanny Dahlquist; KTH.; [2001]
    Nyckelord :Silicon carbide; JBS rectifier; Junction Barrier Schottky JBS ; Schottky rectifieer; Power rectifier; Unipolar devices; Punch-through design;

    Sammanfattning : .... LÄS MER