Sökning: "School policy"

Visar resultat 1 - 5 av 355 avhandlingar innehållade orden School policy.

 1. 1. Mellan policy och praktik : En studie om nyanlända elevers pedagogiska och sociala inkludering i skolan

  Författare :Denis Tajic; Nihad Bunar; Anna Lund; Mirjam Hagström; Johannes Lunneblad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Newly arrived students; pedagogical inclusion; social inclusion; organizational models; safe start; the inclusion formula; the civil sphere; conviviality; institutional habitus; equal education; policy enactment; collectivizing strategies; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to investigate how schools’ formal and informal structures affect the pedagogical and social inclusion of newly arrived students, as well as how newly arrived students in grades 7-9 and school staff themselves understand and handle these structures. Formal structures refer to forms of pedagogical measures for newly arrived students. LÄS MER

 2. 2. Med önskan om kontroll : Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete

  Författare :Karin Gunnarsson; Geir Skeie; Hillevi Lenz Taguchi; Maria Olson; Andreas Fejes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health; school; health promotion; education policy; DISA; students; post-constructionism; figurations; ethnographic tracing; Hälsa; skola; policy; hälsofrämjande arbete; post-konstruktionism; figurationer; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två sammanvävda tendenser, den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland unga och skolors uppdrag att främja hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar har skett i takt med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. LÄS MER

 3. 3. Entrepreneurship Policy : Public Support for Technology-Based Ventures

  Författare :Charlotte Norrman; Magnus Klofsten; Anna Bergek; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public support programmes; Entrepreneurship policy; Early stages technology-based ventures; Entrepreneurship; Innovation; Innovation systems; Programme theory; Evaluation; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is entrepreneurship policy and the focus is on public support programmes directed to early stages technology-based ventures. It advocates that a broad view should be taken with regard to the type of policies for entrepreneurship that aim at supporting the facilitation of the supported ventures’ ability to link to their surrounding innovation system, in which they can secure their access to crucial external resources. LÄS MER

 4. 4. Skolpolitik, skolutvecklingsarena och sociala processer : Studie av en gymnasieskola i kris

  Författare :Ola Holmström; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School policy; Social psychology; Sociology; Social processes; School development; School development arena; Sociologi; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : This dissertation is based on a case study of a series of events at a newly started Swedish high school. The study employs a qualitative methodology comprising of interviews, participant observation and analysis of text documents. LÄS MER

 5. 5. Agents of change and policies of scale : A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education

  Författare :Ron Mahieu; Arja Virta; Sven-Erik Hansén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; enterprise; Global-local nexus; structure agency; policy dissemination; policy network; policy scope; policy drive; education policy; multi-level governance; OECD; EU; Sweden; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and understand the introduction of entrepreneurship and enterprise projects in primary and secondary schools in the North of Sweden and to identify and analyse the driving forces and actors behind this process. In particular the influence and significance of education policy at supranational, national and subnational level for the introduction of entrepreneurship and enterprise in education are analysed. LÄS MER