Sökning: "Scholarship"

Visar resultat 11 - 15 av 132 avhandlingar innehållade ordet Scholarship.

 1. 11. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Claudia Gillberg; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER

 2. 12. Dissertatio exhibens causas quibus humanæ mentes motæ literarum studia impensius sectantur. Qvam cum consensu & approbatione ampliss. facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi, præside ... Claudio Arrhenio ... exercitii gratia publico examini offert Christiernus Bergman Nericius ad diem Martii anno M. DC. LXXI. in auditorio Gustaviano majori

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudit Henricus Curio S. R. M. & Acad. Upsal. bibliopola

  Författare :Claudius Örnhjälm; Uppsala universitet.; [1671]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Learning and scholarship; Education; Education; higher; Motivation in education; Motivation in education; Education; Higher; Education; Learning and scholarship; Bildning; Utbildning; Högskoleutbildning; Studiemotivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

  Detta är en avhandling från Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund

  Författare :Agneta Ljungh; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; women s studies; rivalry; research policy; Historiography; portrayal of women; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : I am studying the portrayal of women in Swedish dissertations of history from 1890 to 1995. Inspired by Pierre Bourdieu I interpret the production of knowledge as an effect of the rivalry between researchers concerning the dominate positions within the field of history. LÄS MER

 4. 14. Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara Levander; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic hiring; academic career; academic reward systems; assessment; discourse; educational proficiency; evaluation; higher education; intertextuality; judgment; peer review; promotion; scholarship of teaching and learning; teaching skills; tenure and promotion; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis develops knowledge on educational proficiency as an object of assessment in academic hiring of university teachers. Hiring processes are essential for the very formation of academia, and peers involved in these processes have an institutional gate-keeping function. LÄS MER

 5. 15. Germanistik und Nationalsozialismus: Affirmation, Konflikt und Protest : : Traditionsfelder und zeitgebundene Wertung in Sprach- und Literaturwissenschaft am Beispiel der Germanisch-romanischen Monatsschrift 1929-1943

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Almgren; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkvetenskap; Historia; Tyskland; Modern; Tid; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER