Sökning: "Schedule"

Visar resultat 1 - 5 av 285 avhandlingar innehållade ordet Schedule.

 1. 1. Uttryck på schemat och intryck i klassrummet : En studie av lektioner i skolor utan timplan

  Författare :Fredrik Alm; Kjell Granström; Ingrid Westlund; Gunnar Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Schedule; lesson designations; no set timetable; school subjects; Schema; schemabeteckningar; utan timplan; skolämnen; didaktik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att studera användning och förekomst av lektionsbeteckningar på scheman i skolor utan en nationellt fastställd timplan, samt belysa hur elever upplever de lokala val som görs vad gäller vissa av dessa lektionsbeteckningar. Den teoretiska referensramen har sin grund i didaktikens selektionsfråga och kommunikationsfråga, och Bernsteins båda begrepp klassifikation och inramning. LÄS MER

 2. 2. Allopregnanolone effects on food intake and weight gain

  Författare :Ellinor Holmberg; Torbjörn Bäckström; Bo Söderpalm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allopregnanolone; neurosteroid; GABA; GABAA receptor; food intake; weight gain; obesity; hyperphagia; diurnal rhythm; schedule feeding; high fat diet; electrophysiology; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Background Obesity is currently one of the major causes of ill health and it is clear that overeatingis the cause of obesity. However, the actions of many endogenous factors that contribute to overeating are still not well understood. LÄS MER

 3. 3. Capacity utilisation in short sea shipping

  Författare :Linda Styhre; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sailing schedule; unutilised capacity; improvement measures; Liner short sea shipping; vessel capacity utilisation; route characteristics; strategies;

  Sammanfattning : Shipping is a capital-intensive industry and is characterised by high fixed costs and economies of scale. Trade imbalances and demand variations, market fluctuations and customer demands for high frequency create a situation where shipping companies tend to operate with a high level of unutilised vessel capacity. LÄS MER

 4. 4. Issues in Urban Travel Demand Modelling : ICT Implications and Trip timing choice

  Författare :Maria Börjesson; Staffan Algers; Kay Axhausen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Journey; Mathematical model; Origin traffic ; Time; Telecommuting; Journey time; Variability; Stated preference; Delay; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport; Travel Demand; ICT; Tele-substitution; Revealed Preference; Stated Preference; Mixed Logit; Unobserved Heterogeneity; Travel Time Uncertainty; Schedule Delay;

  Sammanfattning : Travel demand forecasting is essential for many decisions, such as infrastructure investments and policy measures. Traditionally travel demand modelling has considered trip frequency, mode, destination and route choice. This thesis considers two other choice dimensions, hypothesised to have implications for travel demand forecasting. LÄS MER

 5. 5. Combining Off-line Schedule Construction and Fixed Priority Scheduling in Real-Time Computer Systems

  Författare :Radu Dobrin; Gerhard Fohler; Giuseppe Lipari; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Datorer har blivit lika vanliga i samhället under de senaste 10 åren som vanliga mikrovågsugnar i hemmet. Förutom hem-PC som numera finns i nästan alla hushåll, är nästan all elekronik i hemmet (till exempel dvd-spelaren eller tv apparaten) eller i bilen, datorstyrt. LÄS MER