Sökning: "Scaphoid Bone"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Scaphoid Bone.

 1. 1. Scaphoid fractures Studies on diagnosis and treatment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bertil Vinnars; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Surgery; Scaphoid Bone; Wrist Joint; Wrist Injuries; Fracture Healing; Cost of Illness; Health Care Costs; Outcome Assessment Health Care ; Arthroplasty; Radiography; Health status; Kirurgi;

  Sammanfattning : Scaphoid fracture is most common in young individuals of working age. Without adequate diagnosis and treatment, long-term results are poor. Operative treatment is being recommended increasingly often instead of a long time in cast, although there is no evidence-based support for its superiority. LÄS MER

 2. 2. Scaphoid Fractures - epidemiology, diagnosis and treatment

  Detta är en avhandling från Hand Surgery Research Group

  Författare :Peter Jörgsholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Scaphoid fracture; carpal fracture; paediatric; radiography; CT; MRI; arthroscopy; scapholunate ligament injury; radial comminution; surgical treatment; conservative treatment; fracture union;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Båtbenet är ett lite ben i handloven som är väsentlig för handledens funktion. Båtbenet kan skadas om man ramlar och tar emot med handen, och den skadade är ofta en ung man, som inte sällan håller på med sport. LÄS MER

 3. 3. Digital and Computed Musculoskeletal Radiography. A study on spatial resolution, diagnostic accuracy, image quality and radiation dose

  Detta är en avhandling från Dept. of Diagnostic Radiology, Reykjavik City Hospital, 108 Reykjavik, Iceland

  Författare :Ásbjörn Jónsson; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; Radiation Dosage.; Hip; Hand; Fractures; Scoliosis; Hyperparathyroidism; Rheumatoid; Arthritis; ROC Analysis; Computer-Assisted Image Processing; Musculoskeletal; Digital Radiography; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Digital (datorbaserad) teknik för bildframställning är idag regel för samtliga moderna modaliteter i diagnostisk radiologi, såsom ultraljud, datortomografi, magnetisk resonanstomografi, scintigrafi, och digital subtraktionsangiografi. Digital bildteknik medför fördelar vid bildbearbetning, demonstration, bildkommunikation, samt arkivering. LÄS MER