Sökning: "Sasa Trajkovic"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sasa Trajkovic.

 1. 1. Study of a Pneumatic Hybrid aided by a FPGA Controlled Free Valve Technology System

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Sasa Trajkovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Compressor; Air-motor; Pneuamtc; Pneumatic-hybrid; VVT; Valve; regenerative; Hybrid; Air;

  Sammanfattning : Urban traffic involves frequent acceleration and deceleration. During deceleration, the energy previously used to accelerate the vehicle is mainly wasted on heat generated by the friction brakes. If this energy that is wasted in traditional IC engines could be saved, the fuel economy would improve. LÄS MER

 2. 2. The Pneumatic Hybrid Vehicle - A New Concept for Fuel Consumption Reduction

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Sasa Trajkovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VVA; Regenerative; Air-motor; Compressor; Pneumatic; Hybrid; Vehicle; Electric Hybrid; Drive Cycle; GT-Power; Simulink; FPGA;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens samhälle är väldigt beroende av fordon av olika slag. Aldrig förr har människor rest till olika delar av världen, så mycket som idag. Den enorma mängden resors och transporter som sker varje dag är en tung belastning för vår natur. LÄS MER