Sökning: "Sarah Wikner"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sarah Wikner.

 1. 1. On Customer Value : A Study of the IT Supplier Atea and Three of its Customers

  Författare :Sarah Wikner; Sarah Serbin Wikner; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer value; selection process; offering content; offering process; Business studies; Företagsekonomi; customer value; customer value assessment; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Value co-creation as practice : On a supplier's capabilities in the value generation process

  Författare :Sarah Wikner; Ethel Brundin; Susanne ; Hertz; Björn Axelsson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Value co-creation; value-in-use; dynamic capabilities; supplier-customer relationships; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : How can suppliers contribute to their customers’ value creating processes? Although this question is crucial for firms’ collaboration with customers and for their competitiveness, it is not clear how firms co-create value with their customers. Research on value co-creation has increased notably the last years. LÄS MER