Sökning: "Sarah Ljungquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sarah Ljungquist.

  1. 1. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940

    Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

    Författare :Sarah Ljungquist; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Utopi; dystopi; genus; klass; etnicitet; emblematik; samtidssatir; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER