Sökning: "Sara Fransson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sara Fransson.

  1. 1. Vinna eller försvinna? De politiska nätverkens betydelse i kampen om en plats i riksdagen

    Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

    Författare :Sara Fransson; Linnéuniversitetet.; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Flexible list systems; preferential votes; political networks; nomination processes; Sweden; Civic Voluntarism Model; Statsvetenskap; Political Science;

    Sammanfattning : Focusing on national election campaigns in Sweden, this study examines how candidates’ political networks may influence who becomes member of Parliament in a flexible list system. Flexible list systems enable candidates placed on a non-eligible seat during the nomination process within the party organization, to still get elected via the voters’ optional preferential votes. LÄS MER