Sökning: "Sanner"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Sanner.

 1. 1. The dysequilibrium syndrome in cerebral palsy : clinical, pneumoencephalographic and genetic investigations

  Författare :Gunnar Sanner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Significance of Human Papillomavirus (HPV) Analysis for the Detection of Precancerous Cervical Lesions : Impact of Self Sampling

  Författare :Karin Sanner; Matts Olovsson; Ingrid Wikström; Erik Wilander; Sven-Eric Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :human papilloma virus; HPV; self-sampling; organized screening; cervical cancer screening; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Cervical cancer is the second most common cancer, with about 500 000 new cases per year among women worldwide. With a well-organized screening programme the number of cases can be reduced by more than 50%. In spite of having such a screening programme there are still around 450 new cases yearly in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Trust between entrepreneurs and external actors : Sensemaking in organising new business ventures

  Författare :Leif Sanner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis deals with trust for new business ventures. In the literature trust is seen as important for successful establishment of the new venture, but the issue has been neglected so far regarding indepth empirical studies covering the business start and the first few years. LÄS MER

 4. 4. Den döda kroppen : psykologiska och socialmedicinska aspekter på organdonation, transplantation och dödskriterier

  Författare :Margareta Sanner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att älska sin nästa såsom sig själv : om moraliska utopier under 1800-talet

  Författare :Inga Sanner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Evolution; historia; Sverige; 1870-1910; Fritänkare; Idé- och lärdomshistoria; Moral; Spiritism; Teosofi; Utopier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER