Sökning: "Sankta Birgittaskolan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sankta Birgittaskolan.

  1. 1. Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse

    Författare :Maria Carlgren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Birgittaskolan; Sankta Birgittaskolan; Emy Fick; Elisabeth Glantzberg; Siri Derkert; Valle Rosenberg; Bourdieu; Becker; fashion; clothes; fashion and art; modernism; modernity; fashion studios; dressmaking schools; the Swedish Suffragette movement;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, compare and analyse the Birgitta Schools. These were two fashion studios and dressmaking schools in Stockholm directed by Emy Fick (1876-1959) and Elisabeth Glantzberg (1873-1951). Together, they started and ran the Birgitta School from 1910 until 1914. LÄS MER