Sökning: "Sanja Magdalenić"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sanja Magdalenić.

  1. 1. Gendering the sociology profession : Sweden, Britain and the US

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell Internationa

    Författare :Sanja Magdalenić; Stockholms universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology; professions; organizations; gender; professional project; history of sociology; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : The dissertation explores the relationship between gender and professions with a historical sociological analysis of the sociology profession in Sweden, Britain and the US. The theoretical framework draws upon three conceptual terrains: professions, organizations and gender. LÄS MER