Sökning: "Samuel David"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Samuel David.

 1. 1. Grunderna af natural-historien för ekonomien, 8 stycket med filos. fakultetens bifall, under inseende af Dokt. Samuel Liljeblad, ... för filosofiska graden utgivet af Pehr David Widegren, Schedingsk stipendiat, Östgöthe. till ompröfning på jurid. lärosal. d. 8 april. f. m. 1809

  Författare :Samuel Liljeblad; Per David Widegren; Samuel Liljeblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio medica de asthmate, quam, consent. exper. facult. medica in regia academia Upsaliensi, præside, Samuele Aurivillio, ... pro gradu doctoris obtinendo, publico submittit examini David Hultman, Upsaliensis. In audit. Carol. maj. d. XXX. April. anni MDCCLXIII

  Författare :Samuel Aurivillius; David Hultman; Samuel Aurivillius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Grunderna af natural-historien för ekonomien, 9 stycket med filos. fakultetens bifall, under inseende af Dokt. Samuel Liljeblad, ... för filosofiska graden utgivet af Gustaf Eriksson, Lidénsk stipendiat, Östgöthe. till ompröfning på jurid. lärosal. d. 8 april. e. m. 1812

  Författare :Samuel Liljeblad; Per David Widegren; Samuel Liljeblad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio parabolas Christi de Portitoribus et Pharisaeis evang. sec. Lucam capp. XV. et XVI. explicans et commentariis illustrans. Cujus partem quartam ex speciali sacrae regiae majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. mag. Jacobus Samuel Söderberg s. theol. cand. a sacris. Gestr. Hels. et Davides Magnus Theodorus Sjöstrand Smolandus. Stip. reg. et audit. Gustav. die V Junii MDCCCXL. h. a. m. s., P. 4

  Författare :Jacob Samuel Söderberg; David Magnus Sjöstrand; Jacob Samuel Söderberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Understanding Task Parallelism : Providing insight into scheduling, memory, and performance for CPUs and Graphics

  Författare :Germán Ceballos; David Black-Schaffer; Erik Hagersten; Samuel Thibault; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Task-based programming; Task Scheduling; Analytical Cache Model; Scheduling; Runtime Systems; Computer Graphics rendering ; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Maximizing the performance of computer systems while making them more energy efficient is vital for future developments in engineering, medicine, entertainment, etc. However, the increasing complexity of software, hardware, and their interactions makes this task difficult. LÄS MER