Sökning: "Samuel Colliander"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Samuel Colliander.

 1. 1. De capitulationibus Cæsaris, specimen academicum; cujus partem primam, venia ampl. fac. philos. Ups. publico examini modeste subjiciunt Samuel Colliander ... et Sveno Josephus Lindström, Smolandi. In aud. Gust. maj. d. XVII Dec. MDCCXCII. H. a. m. s., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris viduæ direct. Joh. Edman

  Författare :Samuel Colliander; Uppsala universitet.; [1792]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De capitulationibus Cæsaris, specimen academicum; cujus partem secundam, venia ampl. fac. philos. Ups. publico examini modeste subjiciunt Samuel Colliander ... et Laurentius Johannes Boræus, Ostrogothus. In aud. Gust. maj. d. XVIII Maji MDCCXCIII. H. a. m. s., P. 2

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris viduæ direct. Joh. Edman

  Författare :Samuel Colliander; Uppsala universitet.; [1793]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vaticinium Nahumi, observationibus philologicis illustratum, cujus partem I, cons. ampl. fac. phil. Upsal. publico proponunt examini Carol. Magn. Agrell ... et Nicolaus Samuel Colliander, stipend. reg. Smolandi. In audit. Gust. maj. d. XI Dec. MDCCLXXXVIII. h. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris viduæ direct. Johan Edman

  Författare :Carl Magnus Agrell; Uppsala universitet.; [1788]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Semitic languages; Semitic languages; Semitiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER