Sökning: "Samuel André"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Samuel André.

 1. 1. Supporting the utilization of a platform approach in the engineer-to-order supplier industry

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Engineering

  Författare :Samuel André; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Product Development; Engineering Design; Quotation; Customization; Supplier; Platform; Design Reuse; Adapt; Concurrent Engineering;

  Sammanfattning : Manufacturing companies are continuously faced with requirements regarding technology novelty, shorter time to market, a higher level of functionality, and lower prices for their products. This is especially true of suppliers that develop and manufacture highly customized products within the automotive industry. LÄS MER

 2. 2. The Design Platform Approach –Enabling platform-based development in the engineer-to-order industry

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Engineering

  Författare :Samuel André; Högskolan i Jönköping.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Product Development; Engineering Design; Quotation; Customization; Supplier; Product Platform; Design Reuse; Adaptation;

  Sammanfattning : Manufacturing companies are continuously faced with requirements regarding technology novelty, shorter time to market, a higher level of functionality, and lower prices on their products. This is especially the case for companies developing and manufacturing highly customized products, also known as engineer-to-order (ETO) companies. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :David Wästerfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gift; blame; stories; narrative; rhetoric; symbolic interaction; interviews; businessmen; Eastern Europe; resentment; tactics; ethnography; courtships; identifications; accounts; defence speeches; Sociology; Sociologi; Social psychology; rumours; corruption; bribes; bribery; Socialpsykologi; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad innebär det att muta någon? Vad är egentligen en muta? Denna studie har motiverats av sådana frågor. Det centrala argumentet är att mutor och korruption inte enbart tillhör ett samhälles juridiska sfär utan även dess sociala och moraliska. LÄS MER