Sökning: "Samuel Åstrand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Samuel Åstrand.

  1. 1. Dissertatio academica, de disciplina scholastica prudenter instituenda, quam ... publico examini modeste subjiciunt mag. Johannes Ihlström ... et Samuel Åstrand smolandus. In audit. Gust. maj. d. 15 decemb. 1790

    Författare :Johannes Ihlström; Samuel Åstrand; Johannes Ihlström; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER