Sökning: "Samhällsvetenskaper Social sciences kliniskt urval unga vuxna långtidsuppföljning Sense of coherence SOC KASAM Känslan av sammanhang utfall uppförandestörning conduct disorder"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Samhällsvetenskaper Social sciences kliniskt urval unga vuxna långtidsuppföljning Sense of coherence SOC KASAM Känslan av sammanhang utfall uppförandestörning conduct disorder.

  1. 1. Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv

    Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

    Författare :Martin Bergström; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Samhällsvetenskaper; kliniskt urval; unga vuxna; långtidsuppföljning; Sense of coherence; SOC; KASAM; Känslan av sammanhang; utfall; uppförandestörning; conduct disorder;

    Sammanfattning : This dissertation consists of a primary and a secondary study. The aim of the primary study is to follow-up a group of juveniles diagnosed with conduct disorder (n=351) into adulthood. The secondary study's aim is to question, clarify and attach the questionnaire SOC-29 to the salutogenic theory. LÄS MER