Sökning: "Samhällsvetenskap Utbildningsvetenskap Pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 1520 avhandlingar innehållade orden Samhällsvetenskap Utbildningsvetenskap Pedagogik.

 1. 1. Den livsupplysande texten : En läsning av N.F.S. Grundtvigs pedagogiska skrifter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Bosse Bergstedt; Lunds universitet.; Lund University.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university.; folk high school; rhetoric; deconstructive reading; pedagogical text; spiritual force; interaction; N F S Grundtvig; life enlightenment; Life enlightenment; Spiritual force; Interaction; Pedagogical text; Deconstructive reading; Rhetoric; Folk High School; University;

  Sammanfattning : N F S Grundtvig, 1783-1872, was the founder of the folkhögskola, ("Folk High School", Residential colleges of general, liberal education for adolescents and adults), but he also was a pastor, a poet, and a historian. The dissertation presents an overview of Grundtvig's pedagogical thoughts, including his ideas of both the folkhögskola and a Nordic University. LÄS MER

 2. 2. Toleransens pedagogik en pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Elisabet Langmann; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; tolerance education; toleration; social justice; teaching; Derrida; deconstruction; philosophy of education; intolerance; xenophobia;

  Sammanfattning : Focusing on a lived and practiced tolerance, this thesis sets out to explore questions concerning education for tolerance, and, specifically, how teachers and educators can prepare students to become tolerating subjects in their everyday encounters with others. Taking its point of departure in real and fictional classroom situations, the overall purpose of the study is to explore the ethical and transformative potential inherent in education for tolerance. LÄS MER

 3. 3. Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt

  Detta är en avhandling från Britten Ekstrand, Högskolan Kristianstad, S-291 88 Kristianstad

  Författare :Britten Ekstrand; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; educational history; Infant schools; school history; transition; long term educational change; frame factor theory; pioneers of Froebelian work.; nursery schools; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Småbarnsskolan. Vad hände och varför? En sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt. I denna bok tecknas en bild av småbarnsskolan som pedagogisk företeelse i Sverige. Den första småbarnsskolan inrättades 1833 och i kölvattnet följde ett trettiotal. LÄS MER

 4. 4. En analys av sexåringars bildspråk: bilder av skolan

  Detta är en avhandling från Elisabet Ahlner Malmström, Bästekille backar 27735 Kivik, Sweden alt Lund University Press Box 141, SE-22100 Lund, Sweden

  Författare :Elisabet Ahlner Malmström; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pictorial Language; Pedagogical Semiotics; Pedagogy and didactics; Functional Meaning; Intuition; didaktik;

  Sammanfattning : Interaction, communication and signification are fundamental to the human world. How do children use codes in their drawings, as in-struments of processing information, representing reality? I find use-ful tools in theories that focus upon the semiotic play, thought and language. LÄS MER

 5. 5. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogics; Pedagogik; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER