Sökning: "Samhällsvetenskap Utbildningsvetenskap Pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 1786 avhandlingar innehållade orden Samhällsvetenskap Utbildningsvetenskap Pedagogik.

 1. 1. Gestaltandets pedagogik Om att skapa konsthantverk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Helen Knutes; Birgitta Qvarsell; Gunnar Karlsson; Eva Alerby; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arts and Crafts; act of making; life-world; the lived body; phenomenology; semiotics; ethnography; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Why, and what does it involve for an individual to perform Arts and Crafts, are the questions studied in this thesis. The purpose of this thesis is to examine the pedagogical conditions of Arts and Crafts objects, through studying the processes that take place where people give form to personal expressions and to understand the meanings these processes have for them. LÄS MER

 2. 2. Toleransens pedagogik en pedagogisk-filosofisk studie av tolerans som en fråga för undervisning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Elisabet Langmann; Carl Anders Säfström; Moira von Wright; Herner Saeverot; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tolerance education; toleration; social justice; teaching; Derrida; deconstruction; philosophy of education; intolerance; xenophobia; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Focusing on a lived and practiced tolerance, this thesis sets out to explore questions concerning education for tolerance, and, specifically, how teachers and educators can prepare students to become tolerating subjects in their everyday encounters with others. Taking its point of departure in real and fictional classroom situations, the overall purpose of the study is to explore the ethical and transformative potential inherent in education for tolerance. LÄS MER

 3. 3. Knowledge at play. Studies of games as members’ matters Kunskap genom spelande. Studier av digitala spel och spelande som kunskapsdomän

  Detta är en avhandling från Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Författare :Ulrika Bennerstedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital games; collaborative gaming; gameplay; learning; skill; transfer; coordinated action; professionalization; game education; assessment; institutionalization; gaming literacy; ethnomethodology;

  Sammanfattning : On a general level, this thesis seeks some answers to the broad question of what one can learn from digital games. With an analytical approach informed by ethnomethodology, the main thrust of the work is an exploration of members’ matters in the area of games and gaming. LÄS MER

 4. 4. Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning

  Detta är en avhandling från Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bild och medieundervisning; Bild; elevperspektiv; subjektivering; tillblivelse visuella metoder; Foucault; Deleuze och Guattari;

  Sammanfattning : De demokratiska aspekterna av utbildning får allt mindre plats i skolan. En neoliberal logik som försvårar för kreativa processer att ta plats i skolan har genom ett ensidigt fokus på effektivitet och målstyrning kommit att dominera utbildningssystemet. LÄS MER

 5. 5. Ögonblickets pedagogik Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn-och ungdomshabiliteringen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Kerstin Åman; Ulf Janson; Eva Björck - Åkesson; Anders Möller; ; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special needs education; educational competence; child and youth habilitation; sphere of activities; field of knowledge; professional language; speech genres; focus groups; metaphors; early childhood intervention; conceptualised speech; phronesis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is about special needs educational competence of educators working in collaborating teams within child and youth habilitation centres. The pedagogy of the moment stands for the decisions made by educators, based on their observations made when meeting the child in its different environments. LÄS MER