Sökning: "Samhällsvetenskap Juridik Juridik exklusive juridik och samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 147 avhandlingar innehållade orden Samhällsvetenskap Juridik Juridik exklusive juridik och samhälle.

 1. 1. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; Literature; Litteraturvetenskap; Theoretical philosophy; Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; Public law; Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Political science; Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 2. 2. The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups : On the Tension Between Regulatory Law and Company Law

  Författare :Britta Behrendt Jonsson; Jan Kellgren; Herbert Jacobson; Jens Gal; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Solvency II; insurance group; group SCR; solo SCR; own funds; hierarchy of norms; group supervision; Insurance Business Act; consolidation method; limited liability; German company law; Swedish company law; Limited Liability Put Option; Solvens II; försäkringsgrupp; gruppbaserat solvenskapitalkrav; egna medel; normhierarki; grupptillsyn; FRL; konsolideringsmetod; aktieägares ansvarsbegränsning; tysk bolagsrätt; svensk bolagsrätt; svensk associationsrätt; ömsesidiga försäkringsbolag; hybridbolag;

  Sammanfattning : Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal Since 2016, supervision of insurance undertakings in the European Union has been based on the Solvency II legal framework. Insurance undertakings that are part of an insurance group must be sufficiently capitalized both at company level and at group level. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Näyttökynnys ja Erehtymisriski (Beviskrav och risk för felaktiga domar)

  Författare :Minna Hatakka (g. Gräns); Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; näyttökynnys; päätösteoria; erehtymisriski; oikeudellinen argumentaatio; Jurisprudence; Allmän rättslära; Procedural law; Processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetstagares immaterialrätter : Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden

  Författare :Sanna Wolk; Marianne Levin; Jens Schovsbo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The study examines the legal rules under Swedish law concerning the transfer of ownership in intellectual property (IP) rights from an employee to an employer. The main focus is on an employer’s interest in an employee’s work product, which is protected by multiple IP rights, e.g. LÄS MER