Sökning: "Samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 187 avhandlingar innehållade ordet Samhällsplanering.

 1. 1. Samhällsplanering och lokalsamhälle en sociologisk analys av den sociala samhällsplaneringens möjligheter och begränsningar, illustrerad av tre ortsstudier i Norrbottens län

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Dahlgren; Umeå universitet.; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL DEVELOPMENT PLANNING; SOCIAL PLANNING; PLANNING METHODS; COMMUNITY STUDY; WAY OF LIFE; DIVISION OF LABOUR;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to make a contribution to the creation of more efficient social planning. It has been formulated in the following way: 1. To describe how social planning has developed in Sweden and what role sociological knowledge has played in this process. 2. LÄS MER

 2. 2. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på platsmarknadsföring

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Elin Berglund; KTH.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Platsmarknadsföring; platsförsäljning; promotion; territoriell konkurrens; entreprenöriell politik; attraktivitet; samhällsplanering;

  Sammanfattning : The overarching aim of this study is to contribute with new perspectives on place marketing, theoretically as well as empirically. More specifically, the aim is to characterize the place marketing research literature, describe its content and explore the extent to which it is valid in a Swedish municipal context. LÄS MER

 4. 4. On rating of gravel roads

  Detta är en avhandling från Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering

  Författare :Hossein Alzubaidi; KTH.; [2001]
  Nyckelord :Condition; classification; condition estimation; corrugations; deterioration; dust; frost damage; grading; gravel road; maintenance; objective measurement; potholes; rating; roughness; ruts; side drainage; subjective rating; surface drainage;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rating of gravel roads in Sweden

  Detta är en avhandling från Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering

  Författare :Hossein Alzubaidi; KTH.; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER