Sökning: "Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggnadsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggnadsteknik.

 1. 1. Lag och ordning : Om lagstiftning, estetik och arkitektonisk kvalitet

  Författare :Kaj Granath; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Other civil engineering and architecture; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Respektfull förnyelse : Om kunskap och öppenhet i stadsplaneringsprocessen

  Författare :Kaj Granath; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Other civil engineering and architecture; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Energy Efficient Window Systems. Effects on Energy Use and Daylight in Buildings

  Författare :Helena Bülow-Hübe; Energi och ByggnadsDesign; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; simulation; thermal transmittance; solar energy transmittance; shading device; solar protection; cooling; heating; energy demand; building; low-emittance coating; window; glazing; comfort; user aspects; operative temperature; Architecture; Building construction; Byggnadsteknik; daylight; perception; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur; Energy research; Energiforskning;

  Sammanfattning : This thesis deals with energy-efficient windows in Swedish buildings. Parametric studies were performed in the dynamic energy simulation tool Derob-LTH in order to study the effects of window choices on energy use and indoor climate for both residential and office buildings. LÄS MER

 4. 4. Solar Shading for Low Energy Use and Daylight Quality in Offices: Simulations, Measurements and Design Tools

  Författare :Marie-Claude Dubois; Energi och ByggnadsDesign; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggnadsteknik; Building construction; screens; venetian blinds; awnings; design tools; measurements; computer simulations; solar-protective glass; heating; cooling; visual comfort; daylighting; energy use; Shading devices; solar protection; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur; Energy research; Energiforskning;

  Sammanfattning : This thesis investigates the impact of solar shading devices on energy use and daylight quality in office rooms. The impact on energy use is analysed through computer simulations with the dynamic energy simulation program Derob-LTH while the impact on daylight quality is investigated through measurements in full-scale experimental office rooms and simulations with the program Radiance. LÄS MER

 5. 5. Om att förstå ett hus : den dynamiska modellen : dokumentationsmetoder, vårdplan och restaureringsideologi

  Författare :Ebbe Hædersdal; Bebyggelsevård; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; heritage values; restoration ideology; restoration; presentation; interpretation; fusion of horizons; hermeneutics; personal and tacit knowledge; buildings archaeology; buildings history; colour investigation; surveying; documentation methodlogy; Architectural heritage; documentation of historic buildings; digital maintenance plans.; Building construction; Byggnadsteknik; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The principal aim of the thesis is to evaluate the significance of the documentation of a building’s history for the work of restoring it and caring for it. Thus it may be said to address restoration as a hermeneutical problem, besides considering the relationships between the work of documentation; analyses of the resulting data; and the creative process in which the ideology of restoration is important. LÄS MER