Sökning: "Samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 1380 avhandlingar innehållade ordet Samhälle.

 1. 1. Industrialismens samhälle

  Författare :Torsten Gårdlund; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Human factors and wireless network applications : more bits and better bits

  Författare :Greger Wikstrand; Lars-Erik Janlert; Jerry Eriksson; Mark Högskolan Dalarna Ekonomi och samhälle Dougherty; Angela Sasse; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human factors; Mobile multimedia; Access protocols; Computer network performance; Quality of service; Video conferencing; Computer games; Streaming video; Medium access control; Collision detection; Reliable multicast; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs ett hypotetiskt system som kan användas av mobila användare, bland andra taxichaufförer, som exempelvis vill följa en viktig fotbollsmatch. Flera faktorer ställer till problem: Ibland står bilen still och föraren har inget annat att tänka på än matchen. LÄS MER

 3. 3. Reformpedagogik och samhälle : en komparativ studie av pedagogiska reformrörelser i USA och Tyskland från 1890-talet till 1930-talet

  Författare :Gerd B. Arfwedson; Daniel Kallós; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; progressivism; curriculum history; reform pedagogics; Reformpädagogik; reformpedagogik; progressivism; skolhistoria; pedagogikhistoria; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The study is a comparative, text analytical and humanistic approach to the inquiry into the reform movements in education from the 1890'ies to the middle of the 1930'ies in two countries, Germany and the United States of America. The study also utilizes some newer concepts, as Foucault's concepts of 'discourse' and 'regime of truth'. LÄS MER

 4. 4. Samfund och samhälle : Svenska missionsförbundet - dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext

  Författare :Sven Halvardson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vårt fredliga samhälle : ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet

  Författare :Theresa Johnsson; Maria Ågren; Jonas Lindström; Frans Lundgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vagrancy; labour laws; compulsory service; labouring poor; policing; jails; begging; settlement; belonging; Romani people; Sweden; 19th century; internal passports; Historia; History;

  Sammanfattning : Between 1664 and 1885 labour in Sweden was regulated by compulsory-service statutes. Able-bodied but idle persons could be compelled to submit to em­ployment as a servant. LÄS MER