Sökning: "Salmonella Typhimurium"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden Salmonella Typhimurium.

 1. 1. Immunity to Salmonella infection

  Författare :Cecilia Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; cytokines; antigen presentation; liver; dendritic cells; Salmonella; gram negative bacteria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Salmonella infektion drabbar ca 16 miljoner människor i världen per år. Salmonella sprids genom mat och vatten och fšrekommer främst i länder där god hygien är ett problem. LÄS MER

 2. 2. Translational regulation of genes in salmonella typhimurium by vitamin B12

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Solveig Ravnum; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell and molecular biology; Transational Control; Salmonella typhimurium; Vitamin B12; Cell- och molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : In this thesis I have studied the mechanism by which vitamin B12 regulates the expression of the cob operon and the btuB gene in Salmonella typhimurium. The cob operon encodes most of the 25 genes required for the de novo synthesis of vitamin B12, and the butB gene encodes the outer membrane protein needed for transport of exogenous vitamin B12 into the cell. LÄS MER

 3. 3. Formation of Thiolated Nucleosides in tRNA in Salmonella enterica serovar typhimurium

  Detta är en avhandling från Umeå : Molekylärbiologi (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :Hans Lundgren; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; : tRNA; modified nucleosides; thiolation; sulfur metabolism; Salmonella; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Molecular biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : The presence and synthesis of transfer RNA (tRNA) is highly conserved in all organisms and a lot of genetic material is dedicated to its synthesis. tRNA contains a large number of modified nucleosides and several diverse functions have been found but much about their function is still unknown. LÄS MER

 4. 4. Presentation of Salmonella antigens by dendritic cells

  Detta är en avhandling från Ulf Yrlid, Fredsgatan 2, 222 20 Lund

  Författare :Ulf Yrlid; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; Immunology; antigen processing and presentation; Dendritic cells; Salmonella; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tyfoidfeber är en sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella typhi. Denna bakterie, som sprids via vatten eller föda, orsakar buksmärtor, feber och illamående. Om infektionen inte behandlas med antibiotika, kan bakterien sprida sig till blodet och leda till döden. LÄS MER

 5. 5. Salmonella in pigs

  Detta är en avhandling från Ulf Yrlid, Fredsgatan 2, 222 20 Lund

  Författare :Julia Österberg; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2010]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In recent years several incidents of feed-borne spread of Salmonella spp. have been documented in Swedish pig herds, including serotypes previously not associated with pigs. In this thesis two feed-associated serotypes (S Cubana and S Yoruba) were compared with two serotypes commonly detected in pigs (S Typhimurium and S Derby). LÄS MER