Sökning: "Sakari Karvonen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sakari Karvonen.

  1. 1. Accumulation of disadvantage from adolescence to midlife : A 26-year follow-up study of 16-year old adolescents

    Detta är en avhandling från Helsinki : University of Helsinki

    Författare :Noora Berg; Taina Huurre; Ossi Rahkonen; Sakari Karvonen; Sari Fröjd; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : There is a wide range of evidence that childhood conditions are associated with adult wellbeing and disadvantage. However, in many cases, there is still a lack of knowledge on how and why these associations are formed. LÄS MER