Sökning: "STAT"

Visar resultat 1 - 5 av 137 avhandlingar innehållade ordet STAT.

 1. 1. Stat på villovägar : Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv

  Författare :Göran Sundström; Rune Premfors; Erik Amnå; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historisk institutionalism; stigberoende; lärande; byråkratins makt; grupptänkande; professioner; resultatstyrning; myndigheter; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen diskuteras framväxten av den rationalistiska styrmodell - resultatstyrning - som i dag är tänkt att tillämpas i staten. Dels diskuteras denna politiska institutions historiska närvaro i staten. Den spåras tillbaka till den programbudgeteringen. LÄS MER

 2. 2. Präst, stånd och stat : Kung och kyrka i förhandling 1642-1686

  Författare :Cecilia Ihse; Göran Dahlbäck; Maria Sjöberg; Daniel Lindmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; early modern state; parliament; clerical estate; clergy; clergyman; crown; king; royal power; royal pretensions; bargaining; negotiation; power legitimating; state building; state formation; religion; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of a study of power relations between the crown and the church in Sweden during the 17th century. The study is focused on the Swedish Parliament and how the Estate of the Clergy responded to royal pretensions. The Swedish Clerical Estate is viewed as essential for the Swedish state formation process. LÄS MER

 3. 3. Skrå, stad och stat : Stockholm, Malmö och Bergen ca 1350-1622

  Författare :Dag Lindström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gene expression studies in human astrocytoma, with emphasis on oncostatin M induced effects

  Författare :Annika Krona; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Brain tumors; astrocytoma; glioblastoma multiforme; oncostatin M OSM ; STAT; microarray;

  Sammanfattning : Brain tumors comprise about one percent of all cancers and astrocytoma is the most common primary brain malignancy. According to the World Health Organization system, the astrocytomas are divided into four grades according to degree of malignancy. Grade I, pilocytic astrocytoma (PA), is the least malignant form and most often affects children. LÄS MER

 5. 5. Guds stat och maktens villkor : Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470

  Författare :Louise Berglund; Jan Lindegren; Jens E. Olesen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; medieval history; politacal history; church history; Vadstena abbey; sermons; preaching; absolutis state; saints; Historia; History subjects; Historieämnen; Historia; History; Sverige; 1300-talet; 1400-talet; Senare medeltiden; Historia; History;

  Sammanfattning : Vadstena abbey was one of the most powerful religious institutions of Sweden in the Middle Ages. This thesis analyses two specific aspects of this position: the position of Vadstena abbey as an agent in the political space of the late Middle Ages, and the political ideals propagated by that institution. LÄS MER