Sökning: "STAT"

Visar resultat 1 - 5 av 130 avhandlingar innehållade ordet STAT.

 1. 1. Stat på villovägar Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Göran Sundström; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historisk institutionalism; stigberoende; lärande; byråkratins makt; grupptänkande; professioner; resultatstyrning; myndigheter; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen diskuteras framväxten av den rationalistiska styrmodell - resultatstyrning - som i dag är tänkt att tillämpas i staten. Dels diskuteras denna politiska institutions historiska närvaro i staten. Den spåras tillbaka till den programbudgeteringen. LÄS MER

 2. 2. Präst, stånd och stat : Kung och kyrka i förhandling 1642-1686

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Cecilia Ihse; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; early modern state; parliament; clerical estate; clergy; clergyman; crown; king; royal power; royal pretensions; bargaining; negotiation; power legitimating; state building; state formation; religion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of a study of power relations between the crown and the church in Sweden during the 17th century. The study is focused on the Swedish Parliament and how the Estate of the Clergy responded to royal pretensions. The Swedish Clerical Estate is viewed as essential for the Swedish state formation process. LÄS MER

 3. 3. Skrå, stad och stat : Stockholm, Malmö och Bergen ca 1350-1622

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dag Lindström; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gene expression studies in human astrocytoma, with emphasis on oncostatin M induced effects

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Krona; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Brain tumors; astrocytoma; glioblastoma multiforme; oncostatin M OSM ; STAT; microarray;

  Sammanfattning : Brain tumors comprise about one percent of all cancers and astrocytoma is the most common primary brain malignancy. According to the World Health Organization system, the astrocytomas are divided into four grades according to degree of malignancy. Grade I, pilocytic astrocytoma (PA), is the least malignant form and most often affects children. LÄS MER

 5. 5. Guds stat och maktens villkor Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Louise Berglund; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History; History; medieval history; politacal history; church history; Vadstena abbey; sermons; preaching; absolutis state; saints; Historia; Historia; History; Sverige; 1300-talet; 1400-talet; Sverige; Senare medeltiden;

  Sammanfattning : Vadstena abbey was one of the most powerful religious institutions of Sweden in the Middle Ages. This thesis analyses two specific aspects of this position: the position of Vadstena abbey as an agent in the political space of the late Middle Ages, and the political ideals propagated by that institution. LÄS MER