Sökning: "SPI success factors"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden SPI success factors.

 1. 1. Software Process Improvement Framework

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Natalja Nikitina; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; software process; process improvement; SPI; software method adoption; organizational change; change management; organizational aspects; social aspects; managerial aspects; SPI success factors; SPI checklist; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Many software development organizations today are keen on improving their software development processes in order to develop software products faster, cheaper or better. For that reason, Software Process Improvement (SPI) has received significant attention from the research community over the last few decades. LÄS MER

 2. 2. Integrating User eXperience Principles and Practices into Software Development Organizations: An Empirical Investigation

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Pariya Kashfi; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organizational change; User eXperience; Usability; Software Process Improve- ment; Empirical Research; Quality Characteristics;

  Sammanfattning : Background: To be effective, User eXperience (UX) principles and practices need to be integrated into development processes and organizations, what we refer to as UX integration . However, software companies often face various challenges that hinder a successful UX integration. LÄS MER