Sökning: "SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work.

 1. 1. "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt " Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet,Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Bygdeson-Larsson; Gun-Marie Frånberg; Eva Alerby; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The dimension of social interaction in pre-school; Resilient educational environment; Teacher-child interaction; Peer play and interaction; Mentalizing; Intersubjectivity; Activity system; Professional development; Special needs education; Samspelsdimensionen i förskolan; Resilient samspelsmiljö; Lärar-barn samspel; Barns lek och samspel; Mentalisering; Intersubjektivitet; Verksamhetssystem Professionsutveckling; Specialundervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of the Educational Process Reflection (EPR) studies has been to develop a better understanding concerning interaction between adults and children and the conditions for children’s peer play and interaction within the pre-school arena. The ultimate goal of the present study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the dimension of social interaction between practitioners and children and between children, in order to consciously create a more healthy and inclusive experience for all children and especially for children at risk. LÄS MER

 2. 2. Ännu icke godkänt : lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Bengt Selghed; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Betygsättning; grundskolan; Sverige; Målrelaterade betyg; Grundskollärare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis reports results from a study that focuses on how teachers experience the criterion-referenced grading system and how they say they use it in their professional work. The empirical study was carried out as semi-structured audiotaped interviews with thirty qualified teachers, in the subjects English, Maths and Swedish. LÄS MER

 3. 3. Förskolan som normaliseringspraktik En etnografisk studie

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Marie Markström; Gunilla Halldén; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Actor; ethnography; institution; normality; parental talk; pre-school. social order; social pedagogy; social practice.; Förskolan; attityder; sociala aspekter; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnographic exploration of institutions for small children, i.e. the pre-school institution.The overall aim of the study is to investigate what is characteristic for some Swedish preschoois,and how childhood is formulated and realized within those institutions. LÄS MER

 4. 4. Det massiva barnrummet : Teoretiska och empiriska studier av leksaker

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola

  Författare :Anders Nelson; Mattias Nilsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leksaker; Pedagogiska aspekter; Könsskillnader; Förskolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulla Lind; Gunnar Åsén; Gunilla Dahlberg; Helene Illeris; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; preschool; Reggio Emilia; school; visual culture; visual communication; discourse analyses; poststructural theory; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to research and discuss the conditions for visual and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge.Poststructural theories are used and the empirical findings are analyzed in relation to visual cultural studies as well as in relation to dominant orders of seeing and regimes of observation in visual pedagogies. LÄS MER