Sökning: "SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work.

 1. 1. Det kommer med tiden : Från lärarstudent till matematiklärare

  Författare :Elisabeth Persson; Staffan Selander; Torbjörn Tambour; Johan Lithner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mathematics teacher education; institution theory; thought style; thought collective; designs for learning; transformation; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; didaktik; Curriculum Studies and Learning; Didaktik; lärarutbildning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to investigate how future pre- and primary school mathematics teachers change their approaches to mathematics and mathematics education during their subject studies, and also how this view has affected their teaching of mathematics after graduation. A qualitative interview method was used in combination with observations, notes, sound recordings, video recorded mathematics classes and materials produced by the teacher in order to answer the research questions. LÄS MER

 2. 2. Lärandets objekt : Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna

  Författare :Anna Wernberg; Mona Holmqvist; Ference Marton; Mikael Alexandersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teaching; learning; variation theory; object of learning; learning objective; learning study; lesson study; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; kognitionsforskning; kognitiva processer; inlärning;

  Sammanfattning : This thesis reports the results from a study focused on the objects of learning. The aim is to analyse and describe how objects of learning are handled in three learning studies. The first question concerns how different aspects of learning is carried out in terms of the intended, enacted and lived objects of learning and their interrelations. LÄS MER

 3. 3. Programmeringens intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

  Författare :Mikael Segolsson; Anders Arnqvist; Tomas Kroksmark; Torgny Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

 4. 4. Ännu icke godkänt : lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen

  Författare :Bengt Selghed; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Betygsättning; grundskolan; Sverige; Målrelaterade betyg; Grundskollärare; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; betygsättning-historia-Sverige; betygsättning-attityder till; grundskolan-Sverige; lärare-attityder-Sverige;

  Sammanfattning : This thesis reports results from a study that focuses on how teachers experience the criterion-referenced grading system and how they say they use it in their professional work. The empirical study was carried out as semi-structured audiotaped interviews with thirty qualified teachers, in the subjects English, Maths and Swedish. LÄS MER

 5. 5. Bringing actors together : ICT, disabillity and pupils in special school

  Författare :Rebecka Näslund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Pedgogical work; Socialvetenskap - Pedagogiskt arbete; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Information and Communication Technology (ICT) is part of everyday life in various ways. This thesis focuses on the connection between disability and ICT among pupils with intellectual disabilities and on ways for researcher to study human and technology. LÄS MER